Johan Sverdrup Mars 27, 2016 16:57

Johan Sverdrup er kanskje ikke den mest kjente norske helten i vår ViHyller kolleksjon. Like fullt har han gjort seg sterkt bemerket i historien. Han var den mest markante politiker på venstresiden i norsk politikk i generasjonen etter bondeføreren Ole Gabriel Ueland. Som stortingsmann gjennom mer enn 30 år var Sverdrup reformbevegelsens ubestridte høvding i årene frem mot 1884. Det året ble han valgt til det nystiftede partiet Venstres første formann, og senere samme år ble han statsminister i Norges første parlamentariske regjering. Hans femårige statsministertid ble problematisk, men også som regjeringssjef medvirket han til å gjennomføre viktige reformprosjekter.

Johan Sverdrup var en norsk politiker, og statsminister i Norge i perioden 1884-89. Han var født i Sem og sønn av J. Sverdrup. I 1841 ble han cand.jur og var sakfører i Larvik. I 1857 var han direktør i Norges Hypotekbank, statsrevisor i perioden 1860-81 og redaktør av Verdens Gang i årene 1876-78. Han var stortingsrepresentant for Larvik og Sandefjord i årene 1851-58, deretter fra Akershus amt til 1885, og odelstingspresident i perioden 1862-69. Han var stortingspresident i årene 1871-84 og landets statsminister i perioden 1884-1889.