Albert Einstein April 20, 2016 21:57

Albert Einstein, født i Ulm i Tyskland, var en tysk-sveitsisk-amerikansk fysiker. Han var en av historiens største vitenskapspersoner. Han utviklet den spesielle relativitetsteorien (1905) og den allmenne (1915) relativitetsteorien. Ligningen E = mc2, Einsteins lov om ekvivalensen mellom masse og energi, ledet til utviklingen av fisjon. Einstein søkte å opplyse allmennheten om hvordan kjernevåpen hadde forandret verdenssituasjonen og om at de aldri måtte bli brukt igjen. I 1952 ble han tilbudt å bli Israels annen president, men avslo.

 

Albert Einstein var også sentral i utviklingen av kvantemekanikken og er grunnleggeren av moderne kosmologi.Han regnes for å være en av de mest betydningsfulle vitenskapsmenn i det 20. århundre. Han fikk Nobelprisen i fysikk i 1921, blant annet for sin oppdagelse av loven om fotoelektrisk effekt. Han publiserte mer enn 300 vitenskapelige verk og 150 verk om andre temaer enn fysikk, blant annet om politikk.