Monna Lisa Februar 18, 2015 19:04

Navnet Mona Lisa skyldes en skrivefeil - det opprinnelige navnet på verke var Monna Lisa. Monna var en vanlig italiensk forkortning av Madonna, som betyr "min dame".

Mona Lisa er et portrett av den italienske kunstneren Leonardo da Vinci, og er et av verdens mest kjente kunstverk. Det er malt i olje på poppeltavle i årene ca. 1503–1519 og kjøpt av kong Frans I av Frankrike. Det er i dag eid av den franske stat og er fast utstilt ved Musée du Louvre i Paris.