Kong Haakon VII Mai 30, 2016 23:17

Kong Haakon VII ble født 3. august 1872 på Charlottenlund Slott utenfor København. Han var nest eldste sønn av Kong Frederik VIII og Dronning Louise av Danmark. 7. juni 1940 reiste Kongen, Kronprinsen og regjeringen fra Tromsø til England. I London ble det etablert en eksilregjering som skulle føre motstandskampen videre. Fra da av var Kong Haakon det fremste symbolet på det norske folks vilje til å slåss for et fritt og selvstendig Norge. Kongens radiotaler fra London ble et lyspunkt i en mørk tilværelse.

Hans holdning under krigen gjorde ham til hele nasjonens samlingsmerke, og han hadde senere en enestående posisjon i folket. Etter hjemkomsten 7. juni 1945 foretok kongen flere reiser i landet. Det ble samlet inn en landsgave til ham, som gikk til et kongeskip: Norge. Sommeren 1955 brakk kongen benet, og kronprins Olav tiltrådte som regent under kongens langvarige rekonvalesens. Etter lengre tids sykdom døde Haakon 7. 21. september 1957. Han ble etterfulgt av sin sønn Olav V.