Nikola Tesla - «mannen som oppfant det tyvende århundret» Desember 12, 2015 18:18

Visste du at det var Nikola Tesla som fant opp lyspæren, radioen, radaren, røntgen og svært mye annet? Tesla ble født 28. juni 1865 og arbeidet som oppfinner, fysiker og ingeniør. 

Store deler av Teslas patenter og teoretiske arbeid dannet grunnlaget for moderne vekselstrømsteknikk inkludert flerfase distribusjonssystemer og vekselstrømsmotoren. Moderne biografier har døpt Tesla «mannen som oppfant det tyvende århundret» og «skytsengelen til moderne elektrisitet».

Tilsammen fikk Tesla over 110 patenter i USA. Han fikk aldri nobelprisen eller store penger ut av alle sine oppfinnelser. En av grunnen var at Tesla ofte var for ivrig til å fortelle omverdenen om hva han hadde funnet ut. Hans fotografiske hukommelse og det at han så for seg designet for sine oppfinnelser i hodet, uten å tegne dem på forhånd, gjorde at han ikke så ofte kunne dokumentere arbeidet med det han gjorde. En del av hans ideer var også kontroversielle i hans levetid, som da han i 1926 hevdet at kvinner ville være det sterke kjønn i framtiden.