Oslogjengen Juni 05, 2017 17:51

Oslogjengen var en sabotasjeenhet med norske deltagere under britisk kommando som var aktive under andre verdenskrig. Enheten ble fra oktober 1943 ledet av Gunnar Sønsteby og var en del av Norwegian Independent Company No. 1 (NORIC 1) (populært kalt Kompani Linge).

Enheten hadde en kjerne med tolv medlemmer som ble hentet fra de forskjellige Kompani Linge-avdelingene i området, blant annet Gunnar Sønsteby og Max Manus.

Oslogjengens første operasjon gikk ut på å sabotere (sprenge) hullkortmaskiner og bygninger som ble brukt til innkalling av norsk ungdom til Arbeidstjenesten. Gruppen stod for flere større aksjoner i sluttfasen av krigen. Blant annet gjennomførte de sabotasjeaksjonene mot Bjølsenhallen og Kongsberg Våpenfabrikk i 1944. Blant andre kjente aksjoner er likvideringen av Karl Marthinsen og sprengninger av flere skip på Oslo Havn.

I juni 1945, etter frigjøringen, hadde Oslogjengen vakttjeneste for den hjemvendte kongefamilien.