Vi Hyller: Gunnar "Kjakan" Sønsteby September 15, 2016 13:36

I 1940 jobbet Sønsteby som revisor i Oslo. Da krigen brøt ut i april sluttet han seg til de norske styrkene. I oktober 1943 ble han aksjonssjef for Milorgs sentralledelse og sabotasjegruppen «Oslogjengen». Han ledet noen av de mest spektakulære sabotasjeaksjonene under den annen verdenskrig rettet mot NS-myndighetene og krigsviktige mål som jernbane, industri og drivstofflagre.